Like clip nhận nhớt

Nhằm tạo điều kiện cho khách hàng và mọi người có thể tiếp cận trang Youtube của Express Center nhiều hơn, để có thêm những thông tin về xe máy và dầu nhớt hơn.

Express Center đã tạo thêm mini game “Like clip nhận nhớt”. Để mọi người có thể tiếp cận và tăng thêm kiến thức về xe máy và dầu nhớt.

Với thứ tự các bước như sau:

B1 Các bạn nhấp vào link: https://bit.ly/2I2sEwk
B2 Nhấn Subrice kênh.
B3 Chụp lại màn hình, và like 1 video mà bạn thích.
B4 Share video này: https://bit.ly/2JSW4PM  về trang cá nhân ở chế độ công khai.
và comment hình ảnh đã bạn đã chụp: là Subrice kênh YTB EC vào bài share Video của bạn.

Link chương trinh: https://bit.ly/2JSW4PM