Hiển thị một kết quả duy nhất

200,000 
235,000 
200,000 
265,000 
200,000 
270,000 
225,000 
189,000 
285,000