37%
794,000  499,000 
29%
33%
36%
34%
Hết hàng
609,000  399,000 
38%