• XADO 10w40 + VitaFlush + AquaStop

  FLASH SALE đã có 55 được mua rồi.
  409,000  286,300  Bạn tiết kiệm được 122,700 
  Combo gồm 3 sản phẩm: Xado Atomic 10w40. Xado aquastop 10ml  - phụ gia khử nước trong xăng. Xado Vitaflush 25ml - xúc rửa động cơ trước khi thay nhớt mới.
  FLASH SALE đã có 55 được mua rồi.
  FLASH SALE sẽ kế thúc sau:
  409,000  286,300  Bạn tiết kiệm được 122,700